Banjir Kilat Melanda Ibu Negara

Berita Harian_ Banjir Kilat_11 Oct 2013_pg 26 3