Kenyataan Media Mengenai Kenyataan Setiausaha Agung PKR – Rafizi Ramli

Kami merujuk kepada kenyataan Setiausaha Agung Parti Keadilan Rakyat (PKR), Saudara Rafizi Ramli yang dikeluarkan pada 13 Oktober 2015 yang antara lainnya, mencadangkan mekanisme mengekang kenaikan harga tol melalui pemberian keutamaan kepada syarikat konsesi sedia ada untuk terlibat dengan projek lebuh raya lain di masa akan datang.

Persatuan Syarikat-Syarikat Konsesi Lebuhraya Malaysia (PSKLM) mengucapkan terima kasih atas keperihatinan Saudara Rafizi dalam mencadangkan mekanisme “first right of refusal,” yang antara lainnya dikatakan dapat memastikan aliran pendapatan konsisten kepada syarikat terlibat. Namun begitu, Persatuan berpendapat bahawa cadangan mekanisme tersebut adalah sesuatu yang nampak mudah dengan hanya sekilas pandang, tetapi realitinya tidak sebegitu atas sebab yang kami terangkan di sini.

Dalam membangunkan lebuh raya, syarikat konsesi perlu ada kepakaran yang khusus dan melakukan perancangan yang rapi, dari awal projek sehinggalah setelah lebuh raya tersebut siap. Paling utama, projek pembangunan lebuh raya menelan belanja yang amat besar, terutamanya apabila kos pembangunan seperti tanah dan pembinaan di ambil kira. Selain dari kos pembangunan, terdapat juga kos risiko dan peluang (risk and opportunity costs). Apabila ahli kami membangunkan sesuatu lebuh raya, kami bukan sahaja mengambil risiko kewangan, tetapi risiko- risiko lain yang bersangkutan dengan pembangunan lebuh raya tersebut – seperti inflasi, alam sekitar dan tenaga kerja. Elemen-elemen ini mempengaruhi kos pinjaman kami, di mana pada kebiasaannya, para pembiaya atau pelabur akan mengenakan kos pinjaman yang tinggi kerana risiko-risiko yang dinyatakan di atas. Justeru itu, projek pembangunan lebuh raya tidak membawa keuntungan dalam masa yang singkat (long gestation period).

Daya maju (viability) sesuatu projek pembangunan lebuh raya juga adalah bergantung kepada terma-terma konsesi yang dipersetujui, keupayaan syarikat konsesi untuk membiaya projek tersebut dan banyak perkara lain, yang bergantung dengan suasana ekonomi/perniagaan pada masa itu.

Cadangan Saudara Rafizi adalah berkait rapat dengan prinsip novasi – iaitu antara lainnya prinsip menggantikan sesuatu obligasi yang sedia ada dalam satu perjanjian yang telah dipersetujui, dengan satu obligasi yang lain. Sekiranya prinsip novasi ini diguna pakai, kita perlu ingat bahawa hakikatnya, di Malaysia terdapat 31 lebuh raya bertol yang dimiliki oleh syarikat konsesi yang berbeza dan masing-masing mempunyai pelabur dan pemegang taruh (stakeholder) sama ada dari dalam atau luar negeri, yang mempunyai tanggungjawab dan komitmen berbeza mengikut polisi syarikat masing-masing.

Ini juga bermakna pihak Kerajaan perlu ada 31 “projek gantian” lain dengan nilai yang sama untuk ditukarkan dengan nilai penyelarasan kadar tol berkala 31 konsesi lebuh raya yang sedia ada. Sekiranya projek tersebut tiada berkaitan dengan kepakaran syarikat konsesi, contohnya pembangunan hospital, ini bermakna syarikat tersebut perlu membuat pelaburan baru.

Ini sudah pastinya boleh menaikkan kos pembangunan hospital itu sendiri, yang akhirnya boleh merugikan negara. Ini juga bermakna syarikat-syarikat pakar dalam pembinaan hospital yang sedia ada tidak lagi boleh untuk bersaing untuk mendapatkan projek tersebut, kerana ia telah diberikan secara terus kepada syarikat konsesi.

Ini sudah tentu bertentangan dengan prinsip keterbukaan dan persaingan secara adil yang diguna pakai dalam pasaran. Di samping itu, landskap ekonomi, politik dan sosial negara mungkin akan berubah mengikut keperluan dan kesesuaian di masa akan datang. Tidak ada sesiapa yang dapat memastikan siapa penentu kepada projek lebuh raya di masa akan datang. Sekiranya syarikat konsesi sedia ada dijamin akan projek akan datang, besar kemungkinan nanti proses pemberian projek ini akan dipersoalkan.

Seperti yang dinyatakan di atas, syarikat konsesi mempunyai pelabur dan pemegang taruh yang berbeza, dan mereka ada tanggungjawab dan komitmen berbeza mengikut polisi syarikat masing- masing. Untuk menggunakan prinsip novasi ini, persetujuan dari KESEMUA pemegang taruh bagi 31 lebuh raya di Malaysia yang terlibat perlu ada. Realitinya, ini boleh menimbulkan pelbagai kerumitan dan memakan masa yang lama atas pelbagai sebab. Besar kemungkinan “projek gantian” tersebut tidak memenuhi syarat yang ditetapkan institusi kewangan yang telah membiayai konsensi ini. Contohnya, sekiranya “projek gantian” tersebut memerlukan syarikat konsesi menerokai bidang yang baru (green fields), kemungkinan ia tidak akan dipersetujui oleh pemberi pinjaman adalah amat besar sekali.

Sekiranya penyelarasan kadar tol tidak dilaksanakan kerana menunggu “projek gantian”, ia sudah pastinya akan memberi kesan kepada pinjaman kewangan yang telah dibuat berlandaskan kepada jangkaan aliran tunai hasil dari kenaikan kadar tol berkala yang telah dipersetuju ketika perjanjian ditandatangani. Tidak salah sekiranya kami nyatakan bahawa ada kemungkinan syarikat konsensi tidak dapat memenuhi obligasi kewangan mereka kepada pemberi pinjaman sekiranya penyelarasan kadar tol tidak dilaksanakan.

Hakikatnya, setiap projek lebuh raya yang dijalankan sejak awal lagi telah melalui pelbagai proses yang memastikan hanya syarikat yang layak dan berwibawa sahaja akan dipertanggungjawabkan untuk melaksanakan projek tersebut. Lebuh raya Malaysia sudah terbukti berkualiti tinggi dan setanding atau lebih baik dari apa yang ada di negara lain. Mungkin ada kerumitan yang telah timbul dari masa ke semasa, tetapi ini bukan alasan untuk membuang apa yang telah dipraktikan selama ini tanpa memikir kesannya dengan lebih mendalam.

Dikeluarkan oleh:
PERSATUAN SYARIKAT-SYARIKAT KONSESI LEBUHRAYA MALAYSIA (PSKLM) 14 Oktober 2015