Pertukaran pemegang konsesi tidak gugat projek lain